Personvernerklæring

Sørmegleren forvalter store mengder personopplysninger. Det er viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi innhenter om deg, og at du føler deg trygg på at personvernet er ivaretatt. Her finner du informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvilke rettigheter du har som registrert, og hvem du kan kontakte. 

Personvernlovgivning skal blant annet sikre integritet og konfidensialitet ved behandling av personopplysninger. Sørmegleren forplikter seg til å ivareta personvernet til våre kunder, ansatte, og alle vi gjør forretninger med når vi behandler slike opplysninger.

For mer info se er https://sormegleren.no/info/personvern/